Zmanim for 11 January 2018, New York, NY
Alot Hashachar (16.1° below horizon) 05:52AM
Alot Hashachar (72 minutes before sunrise) 06:07AM
Earliest Tallit (11° below horizon) 06:20AM
Earliest Tallit (10.2° below horizon) 06:25AM
Hanetz Hachama 07:19AM
Kriat Shema (M"A) 09:05AM
Kriat Shema (GR"O) 09:41AM
Tefila (M"A) 10:05AM
Tefila (GR"O) 10:29AM
Chatzot (GR"O) 12:04PM
Chatzot (M"A) 12:04PM
Mincha Gedola (GR"O) 12:27PM
Mincha Gedola (M"A) 12:33PM
Mincha K'tana (GR"O) 02:50PM
Mincha K'tana (M"A) 03:32PM
Plag Hamincha (GR"O) 03:49PM
Plag Hamincha (M"A) 04:46PM
Shkiat Hachama 04:49PM
Tzait Hakochavim (5.95° below horizon) 05:19PM
7.08° below horizon 05:26PM
3 Medium Stars (7.5° below horizon) 05:28PM
3 Small Stars (8.75° below horizon) 05:35PM
Rabbeinu Tam (sunset + 72 minutes) 06:01PM
Sha'a Zmanit 47 min