Zmanim for 12 January 2018, New York, NY
Alot Hashachar (16.1° below horizon) 05:52AM
Alot Hashachar (72 minutes before sunrise) 06:07AM
Earliest Tallit (11° below horizon) 06:20AM
Earliest Tallit (10.2° below horizon) 06:25AM
Hanetz Hachama 07:19AM
Kriat Shema (M"A) 09:05AM
Kriat Shema (GR"O) 09:41AM
Tefila (M"A) 10:05AM
Tefila (GR"O) 10:29AM
Chatzot (GR"O) 12:04PM
Chatzot (M"A) 12:04PM
Mincha Gedola (GR"O) 12:28PM
Mincha Gedola (M"A) 12:34PM
Mincha K'tana (GR"O) 02:51PM
Mincha K'tana (M"A) 03:33PM
Plag Hamincha (GR"O) 03:50PM
Plag Hamincha (M"A) 04:47PM
Shkiat Hachama 04:50PM
Tzait Hakochavim (5.95° below horizon) 05:20PM
7.08° below horizon 05:27PM
3 Medium Stars (7.5° below horizon) 05:29PM
3 Small Stars (8.75° below horizon) 05:36PM
Rabbeinu Tam (sunset + 72 minutes) 06:02PM
Sha'a Zmanit 47 min