Zmanim for 13 January 2018, New York, NY
Alot Hashachar (16.1° below horizon) 05:52AM
Alot Hashachar (72 minutes before sunrise) 06:07AM
Earliest Tallit (11° below horizon) 06:20AM
Earliest Tallit (10.2° below horizon) 06:25AM
Hanetz Hachama 07:19AM
Kriat Shema (M"A) 09:06AM
Kriat Shema (GR"O) 09:42AM
Tefila (M"A) 10:05AM
Tefila (GR"O) 10:29AM
Chatzot (GR"O) 12:05PM
Chatzot (M"A) 12:05PM
Mincha Gedola (GR"O) 12:28PM
Mincha Gedola (M"A) 12:34PM
Mincha K'tana (GR"O) 02:51PM
Mincha K'tana (M"A) 03:33PM
Plag Hamincha (GR"O) 03:51PM
Plag Hamincha (M"A) 04:48PM
Shkiat Hachama 04:51PM
Tzait Hakochavim (5.95° below horizon) 05:21PM
7.08° below horizon 05:28PM
3 Medium Stars (7.5° below horizon) 05:30PM
3 Small Stars (8.75° below horizon) 05:37PM
Rabbeinu Tam (sunset + 72 minutes) 06:03PM
Sha'a Zmanit 47 min