Zmanim for 17 January 2018, New York, NY
Alot Hashachar (16.1° below horizon) 05:51AM
Alot Hashachar (72 minutes before sunrise) 06:05AM
Earliest Tallit (11° below horizon) 06:19AM
Earliest Tallit (10.2° below horizon) 06:24AM
Hanetz Hachama 07:17AM
Kriat Shema (M"A) 09:05AM
Kriat Shema (GR"O) 09:41AM
Tefila (M"A) 10:06AM
Tefila (GR"O) 10:30AM
Chatzot (GR"O) 12:06PM
Chatzot (M"A) 12:06PM
Mincha Gedola (GR"O) 12:30PM
Mincha Gedola (M"A) 12:36PM
Mincha K'tana (GR"O) 02:55PM
Mincha K'tana (M"A) 03:37PM
Plag Hamincha (GR"O) 03:55PM
Plag Hamincha (M"A) 04:52PM
Shkiat Hachama 04:56PM
Tzait Hakochavim (5.95° below horizon) 05:26PM
7.08° below horizon 05:32PM
3 Medium Stars (7.5° below horizon) 05:34PM
3 Small Stars (8.75° below horizon) 05:41PM
Rabbeinu Tam (sunset + 72 minutes) 06:08PM
Sha'a Zmanit 48 min