Zmanim for 19 January 2018, New York, NY
Alot Hashachar (16.1° below horizon) 05:50AM
Alot Hashachar (72 minutes before sunrise) 06:04AM
Earliest Tallit (11° below horizon) 06:18AM
Earliest Tallit (10.2° below horizon) 06:22AM
Hanetz Hachama 07:16AM
Kriat Shema (M"A) 09:05AM
Kriat Shema (GR"O) 09:41AM
Tefila (M"A) 10:06AM
Tefila (GR"O) 10:30AM
Chatzot (GR"O) 12:07PM
Chatzot (M"A) 12:07PM
Mincha Gedola (GR"O) 12:31PM
Mincha Gedola (M"A) 12:37PM
Mincha K'tana (GR"O) 02:56PM
Mincha K'tana (M"A) 03:38PM
Plag Hamincha (GR"O) 03:57PM
Plag Hamincha (M"A) 04:54PM
Shkiat Hachama 04:58PM
Tzait Hakochavim (5.95° below horizon) 05:28PM
7.08° below horizon 05:34PM
3 Medium Stars (7.5° below horizon) 05:37PM
3 Small Stars (8.75° below horizon) 05:44PM
Rabbeinu Tam (sunset + 72 minutes) 06:10PM
Sha'a Zmanit 48 min