Zmanim for 2 January 2018, New York, NY
Alot Hashachar (16.1° below horizon) 05:53AM
Alot Hashachar (72 minutes before sunrise) 06:08AM
Earliest Tallit (11° below horizon) 06:21AM
Earliest Tallit (10.2° below horizon) 06:26AM
Hanetz Hachama 07:20AM
Kriat Shema (M"A) 09:04AM
Kriat Shema (GR"O) 09:40AM
Tefila (M"A) 10:03AM
Tefila (GR"O) 10:27AM
Chatzot (GR"O) 12:00PM
Chatzot (M"A) 12:00PM
Mincha Gedola (GR"O) 12:23PM
Mincha Gedola (M"A) 12:29PM
Mincha K'tana (GR"O) 02:44PM
Mincha K'tana (M"A) 03:26PM
Plag Hamincha (GR"O) 03:42PM
Plag Hamincha (M"A) 04:39PM
Shkiat Hachama 04:41PM
Tzait Hakochavim (5.95° below horizon) 05:11PM
7.08° below horizon 05:18PM
3 Medium Stars (7.5° below horizon) 05:20PM
3 Small Stars (8.75° below horizon) 05:27PM
Rabbeinu Tam (sunset + 72 minutes) 05:53PM
Sha'a Zmanit 46 min