Zmanim for 23 January 2018, New York, NY
Alot Hashachar (16.1° below horizon) 05:48AM
Alot Hashachar (72 minutes before sunrise) 06:01AM
Earliest Tallit (11° below horizon) 06:16AM
Earliest Tallit (10.2° below horizon) 06:20AM
Hanetz Hachama 07:13AM
Kriat Shema (M"A) 09:04AM
Kriat Shema (GR"O) 09:40AM
Tefila (M"A) 10:05AM
Tefila (GR"O) 10:29AM
Chatzot (GR"O) 12:08PM
Chatzot (M"A) 12:08PM
Mincha Gedola (GR"O) 12:32PM
Mincha Gedola (M"A) 12:38PM
Mincha K'tana (GR"O) 03:00PM
Mincha K'tana (M"A) 03:42PM
Plag Hamincha (GR"O) 04:01PM
Plag Hamincha (M"A) 04:58PM
Shkiat Hachama 05:03PM
Tzait Hakochavim (5.95° below horizon) 05:32PM
7.08° below horizon 05:38PM
3 Medium Stars (7.5° below horizon) 05:41PM
3 Small Stars (8.75° below horizon) 05:48PM
Rabbeinu Tam (sunset + 72 minutes) 06:15PM
Sha'a Zmanit 49 min