Zmanim for 26 January 2018, New York, NY
Alot Hashachar (16.1° below horizon) 05:47AM
Alot Hashachar (72 minutes before sunrise) 05:59AM
Earliest Tallit (11° below horizon) 06:15AM
Earliest Tallit (10.2° below horizon) 06:19AM
Hanetz Hachama 07:11AM
Kriat Shema (M"A) 09:04AM
Kriat Shema (GR"O) 09:40AM
Tefila (M"A) 10:05AM
Tefila (GR"O) 10:29AM
Chatzot (GR"O) 12:09PM
Chatzot (M"A) 12:09PM
Mincha Gedola (GR"O) 12:33PM
Mincha Gedola (M"A) 12:39PM
Mincha K'tana (GR"O) 03:02PM
Mincha K'tana (M"A) 03:44PM
Plag Hamincha (GR"O) 04:04PM
Plag Hamincha (M"A) 05:01PM
Shkiat Hachama 05:07PM
Tzait Hakochavim (5.95° below horizon) 05:36PM
7.08° below horizon 05:42PM
3 Medium Stars (7.5° below horizon) 05:44PM
3 Small Stars (8.75° below horizon) 05:51PM
Rabbeinu Tam (sunset + 72 minutes) 06:19PM
Sha'a Zmanit 49 min