Zmanim for 28 January 2018, New York, NY
Alot Hashachar (16.1° below horizon) 05:45AM
Alot Hashachar (72 minutes before sunrise) 05:57AM
Earliest Tallit (11° below horizon) 06:12AM
Earliest Tallit (10.2° below horizon) 06:17AM
Hanetz Hachama 07:09AM
Kriat Shema (M"A) 09:03AM
Kriat Shema (GR"O) 09:39AM
Tefila (M"A) 10:05AM
Tefila (GR"O) 10:29AM
Chatzot (GR"O) 12:09PM
Chatzot (M"A) 12:09PM
Mincha Gedola (GR"O) 12:34PM
Mincha Gedola (M"A) 12:40PM
Mincha K'tana (GR"O) 03:04PM
Mincha K'tana (M"A) 03:46PM
Plag Hamincha (GR"O) 04:06PM
Plag Hamincha (M"A) 05:03PM
Shkiat Hachama 05:09PM
Tzait Hakochavim (5.95° below horizon) 05:38PM
7.08° below horizon 05:44PM
3 Medium Stars (7.5° below horizon) 05:46PM
3 Small Stars (8.75° below horizon) 05:53PM
Rabbeinu Tam (sunset + 72 minutes) 06:21PM
Sha'a Zmanit 50 min