Zmanim for 29 January 2018, New York, NY
Alot Hashachar (16.1° below horizon) 05:44AM
Alot Hashachar (72 minutes before sunrise) 05:56AM
Earliest Tallit (11° below horizon) 06:11AM
Earliest Tallit (10.2° below horizon) 06:16AM
Hanetz Hachama 07:08AM
Kriat Shema (M"A) 09:02AM
Kriat Shema (GR"O) 09:38AM
Tefila (M"A) 10:04AM
Tefila (GR"O) 10:28AM
Chatzot (GR"O) 12:09PM
Chatzot (M"A) 12:09PM
Mincha Gedola (GR"O) 12:34PM
Mincha Gedola (M"A) 12:40PM
Mincha K'tana (GR"O) 03:04PM
Mincha K'tana (M"A) 03:46PM
Plag Hamincha (GR"O) 04:07PM
Plag Hamincha (M"A) 05:04PM
Shkiat Hachama 05:10PM
Tzait Hakochavim (5.95° below horizon) 05:39PM
7.08° below horizon 05:45PM
3 Medium Stars (7.5° below horizon) 05:48PM
3 Small Stars (8.75° below horizon) 05:54PM
Rabbeinu Tam (sunset + 72 minutes) 06:22PM
Sha'a Zmanit 50 min