Zmanim for 30 January 2018, New York, NY
Alot Hashachar (16.1° below horizon) 05:43AM
Alot Hashachar (72 minutes before sunrise) 05:55AM
Earliest Tallit (11° below horizon) 06:10AM
Earliest Tallit (10.2° below horizon) 06:14AM
Hanetz Hachama 07:07AM
Kriat Shema (M"A) 09:02AM
Kriat Shema (GR"O) 09:38AM
Tefila (M"A) 10:04AM
Tefila (GR"O) 10:28AM
Chatzot (GR"O) 12:09PM
Chatzot (M"A) 12:09PM
Mincha Gedola (GR"O) 12:34PM
Mincha Gedola (M"A) 12:40PM
Mincha K'tana (GR"O) 03:05PM
Mincha K'tana (M"A) 03:47PM
Plag Hamincha (GR"O) 04:08PM
Plag Hamincha (M"A) 05:05PM
Shkiat Hachama 05:11PM
Tzait Hakochavim (5.95° below horizon) 05:40PM
7.08° below horizon 05:46PM
3 Medium Stars (7.5° below horizon) 05:49PM
3 Small Stars (8.75° below horizon) 05:56PM
Rabbeinu Tam (sunset + 72 minutes) 06:23PM
Sha'a Zmanit 50 min