Zmanim for 4 January 2018, New York, NY
Alot Hashachar (16.1° below horizon) 05:52AM
Alot Hashachar (72 minutes before sunrise) 06:08AM
Earliest Tallit (11° below horizon) 06:20AM
Earliest Tallit (10.2° below horizon) 06:25AM
Hanetz Hachama 07:20AM
Kriat Shema (M"A) 09:04AM
Kriat Shema (GR"O) 09:40AM
Tefila (M"A) 10:03AM
Tefila (GR"O) 10:27AM
Chatzot (GR"O) 12:01PM
Chatzot (M"A) 12:01PM
Mincha Gedola (GR"O) 12:24PM
Mincha Gedola (M"A) 12:30PM
Mincha K'tana (GR"O) 02:44PM
Mincha K'tana (M"A) 03:26PM
Plag Hamincha (GR"O) 03:43PM
Plag Hamincha (M"A) 04:40PM
Shkiat Hachama 04:42PM
Tzait Hakochavim (5.95° below horizon) 05:13PM
7.08° below horizon 05:19PM
3 Medium Stars (7.5° below horizon) 05:22PM
3 Small Stars (8.75° below horizon) 05:29PM
Rabbeinu Tam (sunset + 72 minutes) 05:54PM
Sha'a Zmanit 46 min