Zmanim for 6 January 2018, New York, NY
Alot Hashachar (16.1° below horizon) 05:52AM
Alot Hashachar (72 minutes before sunrise) 06:08AM
Earliest Tallit (11° below horizon) 06:21AM
Earliest Tallit (10.2° below horizon) 06:25AM
Hanetz Hachama 07:20AM
Kriat Shema (M"A) 09:05AM
Kriat Shema (GR"O) 09:41AM
Tefila (M"A) 10:04AM
Tefila (GR"O) 10:28AM
Chatzot (GR"O) 12:02PM
Chatzot (M"A) 12:02PM
Mincha Gedola (GR"O) 12:25PM
Mincha Gedola (M"A) 12:31PM
Mincha K'tana (GR"O) 02:46PM
Mincha K'tana (M"A) 03:28PM
Plag Hamincha (GR"O) 03:45PM
Plag Hamincha (M"A) 04:42PM
Shkiat Hachama 04:44PM
Tzait Hakochavim (5.95° below horizon) 05:15PM
7.08° below horizon 05:21PM
3 Medium Stars (7.5° below horizon) 05:23PM
3 Small Stars (8.75° below horizon) 05:31PM
Rabbeinu Tam (sunset + 72 minutes) 05:56PM
Sha'a Zmanit 47 min